مرکز تجارت ایران ترکیه (آذرمال)

تجاری - اداری

این مجموعه به دلیل قرارگیری در منطقه آزاد ماکو، یکی از بزرگترین مراکز تجاری ایران و ترکیه در منطقه را شکل خواهد داد. علاوه بر کاربری های تجاری، به منظور تأمین رفاه ساکنین بومی منطقه، فضاهای خدماتی و تفریحی نظیر رستوران و فودکورت، فضای بازی کودکان، و سالن سینما نیز در مجموعه پیش بینی شده‌اند. بعلاوه در طبقات فوقانی یک هتل سه ستاره برای تقویت گردشگری منطقه آزاد تعریف شده است.