پروژه ویلایی لواسان ( میرسلیم )

مسکونی - اقامتی

این پروژه به صورت دو بخش مجزا و در کنار یکدیگر بنا شده است ، شامل دو ساختمان است که به وسیله پلی به هم متصل شده اند. دیاگرام ساختمان مبتنی بر یک حیاط مرکزی است که ساختمان حول آن شکل گرفته و بر مرز ساختمان با اطراف به واسطه دیوارهای آجری و پنجره های متعدد بسیار تاکید شده است .این حیاط مرکزی نیمه باز به وسیله یک سقف معلق و دینامیک پوشش داده شده که با باز یا بسته شدن سقف با توجه به نیاز ساکنان ویلا بر پویایی هرچه بیشتر پروژه می افزاید.همچنین سقف های شیب دار و تراس بندی های متنوع بر سیالی و دینامیک بودن فضا افزوده است.طراحی استخر در حیاط مرکزی با در نظر گرفتن عدم اشراف و حفظ حریم ساکنان پروژه به لطافت فضا کمک شایانی کرده است و موجب جذابیت بیشتر پروژه شده است.