طراحی و بازسازی داروخانه ۱۳ آبان

فرهنگی - ورزشی - درمانی

در طراحی داروخانه ۱۳ آبان، به عنوان یکی از قدیمی ترین و مهمترین داروخانه های کشور در زمینه‌ی داروهای خاص و نادر، با توجه به حجم بالای مراجعات داروخانه که امکان تعطیلی داروخانه در زمان اجرای پروژه را ناممکن می‌ساخت، با لحاظ کردن کانترهای موقت، برنامه زمان بندی مناسب و فشرده تیم اجرایی موجب شد که بازسازی در کوتاه ترین زمان ممکن محقق گردد و این مجموعه درحال حاضر مشغول خدمت رسانی و بهره برداری می باشد.