مجموعه تجاری اداری کیش- قطعه k1

تجاری - اداری

سازمان مناطق آزاد کیش جهت جذب سرمایه‌گذار خصوصی اقدام به طراحی این مجموعه نمود. در طراحی این مجموعه سعی شده است تا با بکارگیری مصالح مناسب، و توده‌گذاری مناسب بنا با توجه به جهت تابش نور خورشید، مسایل اقلیمی مورد توجه قرار گرفته و در عین حال بدنه های شهری جذاب و شاخصی تعریف شوند.