مجموعه ورزشی شهید اژدری جماران

فرهنگی - ورزشی - درمانی

مجموعه ورزشی شهید اژدری جماران پس از مطالعات بسیار در طرح های بالادست و طرحهای موضعی محله جماران و بررسی موضوع در کمیته راهبردی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با هدف ایجاد مجموعه‌ای مردمی در جماران در مقیاس محلی تعریف شد. این مجموعه که در ۶ طبقه زیر زمین، همکف و ۲ طبقه روی زمین در کنار یک حیاط مرکزی بصورت پلازای عمومی شکل گرفته، علاوه بر تعریف فضاهای ورزشی، آموزشی، فرهنگی، و فراغتی، به عنوان پایگاه مدیریت بحران در محله جماران نیز عمل خواهد نمود.