مجموعه کیوب کلاب

فرهنگی - ورزشی - درمانی

طراحی اولیه با در نظر داشتن موارد و چالش های مذکور از کنار هم قرار دادن کانتینرها با حداقل دخل و تصرف در ساختار اصلیشان شکل گرفت و بدین ترتیب کانتینر به عنوان یک واحد مدولار با استانداردهای ویژه ی خود تبدیل به المان اصلی پروژه در طراحی سازه و معماری آن شد. جانمایی حجم اصلی کانتینرها در سایت بر اساس مواردی همچون شکل زمین ، چشم انداز شهر ، حفظ حریم ساختمان موجود ، کاربری های مورد نظر و دسترسی ها ، در ۳ ناحیه ی عمده تعیین گشت که ناحیه ی شرقی شامل رستوران و کافی شاپ ، ناحیه ی جنوبی در برگیرنده ی کاربری های خدماتی، اداری و بازی جعبه نوردی و ناحیه غربی برای بازی «فرار از اتاق» در نظر گرفته شد.
شکل گیری حجم و پلان پروژه در هر کدام از بخش های مذکور نیز بر اساس دستیابی به دید و منظر بهتر، شرایط اقلیمی، جهت تابش آفتاب در فصول مختلف و مسیر حرکت پیاده ، صورت پذیرفت. با چرخش حجم در طبقه فوقانی قسمت شرقی مجموعه، منظر شهر در چشم انداز ساختمان قرار گرفت و نیز با ایجاد گشودگی در طبقه همکف این بخش ضمن ایجاد حس دعوت کنندگی برای عابرین و حفظ استقلال مجموعه های خدماتی و تفریحی، ارتباط آن ها با محدوده طراحی(فضای شهری) مجموعه بام نیز حفظ شده تا افراد به سمت منظره شهر جذب شوند. بدین ترتیب تنوع فضایی نیز با ایجاد فضاهای باز و نیمه باز در کنار فضاهای بسته حاصل گردید.
به منظور حصول یکپارچگی در داخل و خارج بنا ، در طراحی داخلی کیوب کلاب نیز حفظ هویت صنعتی کانتینر به عنوان یک اصل در نظر گرفته شد و نیز با توجه به ماهیت فلزی جداره ها، تعدادی از کانتینر ها با کاربری شاخص ، با رنگ های گرم رنگ آمیزی شده اند تا در تقابل با فضاهای سرد و صنعتی حاکم قرار گرفته و به لطافت و شادابی فضا بیافزایند.
در محوطه سازی نیز، همانند جانمایی احجام، با توجه به خطوط اصلی مجموعه ، طراحی به صورتی انجام شد که کمترین میزان خاکبرداری و خاک ریزی صورت پذیرد و با کمترین آسیب به سایت ، بستری مناسب برای بناها ایجاد شود.

CUBE CLUB شامل فضاهای اداری، کافه رستوران ، بازی جعبه نوردی و ESCAPE ROOM می باشد. اجرای پروژه به گونه ای صورت گرفته که بخش عمده ای از پروژه با عناصر و مصالح بازیافتی (کانترهای حمل بار از رده خارج شده و …) شکل گرفته است همچنین با در نظر گرفتن نیاز کاربران تمام امکانات آسایش و ملزومات تأسیساتی به گونه ای اجرا گشته تا نمود بیرونی پروژه حفظ گردد.