پروژه ویلایی جاجرود

مسکونی - اقامتی

در طراحی این پروژه هدف ایجاد الگویی مبنی بر ادغام مرزها و بوجود آوردن فضاهایی انعطاف پذیر و دینامیک بوده است.با استفاده ار طراحی روان و سیال و خطوط منحنی و نیز استفاده از متریال های همگون با طبیعت باعث کم رنگ شدن مرز بین درون و بیرون شده و با در نظر گرفتن جداره های شفاف عمق های دید تا فاصله بسیار زیادی افزایش یافته اند تا جذابیت بصری بیشتری برای ساکنان فضا ایجاد کنند.عامل دیگر تاثیرگذار در ارتباط فضای داخل و خارج سقف ها هستند که با استفاده از خطوط منحی و تراس بندی های متعدد به پویایی بیشتر فضا کمک نموده است.

در طراحی منظر با توجه به موقعیت فضایی و مکانی این ویلا و با استفاده از طبیعت زیبای اطراف به طراحی منظر این پروژه پرداخته شده و با طراحی آبنما و برکه در مسیر ورودی به لطافت و زیبایی فضا افزوده شده است.