پروژه ویلایی خزرشهر

مسکونی - اقامتی

طراحی پروژه ویلای خزرشهر به صورت تفکیک فضایی حجمی صورت گرفته و بخش خصوصی ویلا به صورت باکسی با متریال خاص از حجم اصلی جدا شده ، همچنین فضاهای عمومی تری مثل پذیرایی برای ایجاد جذابیت حجمی بیشتر به صورت نیم دایره و در داخل با ارتفاع دو طبقه طراحی گردید.