داروخانه ۱۳ آبان

عنوان پروژه : داروخانه ۱۳ آبان

کارفرما : داروخانه ۱۳ آبان

محل اجرا : تهران – خیابان کریمخان

سال : تابستان ۱۳۹۱

توضیحات : در بازسازی و طراحی داروخانه ۱۳ آبان، به عنوان یکی از قدیمی ترین و مهمترین داروخانه‌های کشور در زمینه‌ی داروهای خاص و نادر، با توجه به حجم بالای مراجعات داروخانه که امکان تعطیلی داروخانه در زمان اجرای پروژه را ناممکن می‌ساخت، با لحاظ کردن کانترهای موقت، برنامۀ زمان بندی مناسب و فشردۀ تیم اجرایی موجب شد که بازسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق گردد. طراحی داخلی این پروژه، متناسب با مسایل عملکردی گوناگون مانند نحوۀ گردش کار داخلی پرسنل داروخانه، ایجاد حداکثر فضای انتظار برای مراجعین، و برنامه‌ریزی در جهت کاهش زمان انتظار، صورت گرفته است.