پروژه ها

طراحی کیوب کلاب

مجموعه کیوب کلاب

سال : 1396-1395

طراحی داخلی داروخانه 13 آبان

داروخانه ۱۳ آبان

تابستان 1391

طراحی ویلا آرین

پروژه ویلایی آرین

سال : 1394 - 1393

طراحی ویلا در اصفهان

ویلای اصفهان

سال : 1394 - 1393

طراحی مجتمع مسکونی یاسر

مجتمع مسکونی یاسر

سال : 1394 - 1392

طراحی و معماری ویلا کیاشهر

ویلای کیاشهر

بهار 1390

طراحی ویلا جاجرود

ویلای جاجرود

تابستان : 1391