مجموعه کیوب کلاب

عنوان پروژه : مجموعه کیوب کلاب

کارفرما : آقای نقی خانی

محل اجرا : تهران، بام تهران

سال : ۱۳۹۵-۱۳۹۶

توضیحات : در طراحی اولیه توسط دفتر معماری آن، کل مجموعه از کنار هم قرار دادن کانتینرها با حداقل دخل و تصرف در ساختار اصلیشان شکل گرفته بود و بدین ترتیب کانتینر به عنوان یک واحد مدولار با استانداردهای ویژه ی خود تبدیل به المان اصلی پروژه در طراحی سازه و معماری آن شد. در فرایند اجرا، جانمایی کانتینرها در سایت بر اساس مواردی همچون شکل زمین، چشم انداز شهر، حفظ حریم ساختمان موجود، کاربری های مورد نظر و دسترسی ها، در ۳ بخش عمده تدقیق شد که ناحیه ی شرقی شامل رستوران و کافی شاپ، ناحیه ی جنوبی در برگیرنده‌ی کاربری های خدماتی، اداری و بازی جعبه نوردی و ناحیه غربی برای بازی «فرار از اتاق» در نظرگرفته شد.