دفتر اداری رویال آدرس

عنوان پروژه : دفتر اداری رویال آدرس

کارفرما : آقای عبادی

محل اجرا : تهران، خیابان فرشته

سال :  زمستان ۹۵

توضیحات : در بازسازی این واحد اداری، از طریق استفاده از دیوارکوب های چوبی، کف پارکت، و مبلمان چوبی، در عین حفظ ظاهر کلاسیک مورد نظر کارفرما، سعی شده فضایی گرم و صمیمی ایجاد شود.