ویلای باغشهر آرین

عنوان پروژه : ویلای باغشهر آرین

کارفرما : آقای جلالی

محل اجرا : کرج – باغ شهر آرین

سال :  ۱۳۹۲

توضیحات : در این پروژه حجم اصلی ترکیبی از دو مکعب است که هر کدام به تفکیک به فضاهای خصوصی و عمومی اختصاص دارند. دو مکعب فوق توسط راهروهایی درطبقه همکف و اول بصورت پلی معلق در یک فضای نیمه شفاف به هم ارتباط یافته‌اند. در طراحی داخلی نیز سعی شده است تا طراحی جداره ها برای هر فضا به صورتی متمایز صورت پذیرد و از مصالح متنوعی مانند بتن اکسپوز، سنگ، چوب، و نقاشی بر روی سطوح گچی استفاده شود.