ساختمان اداری نارنجستان

عنوان پروژه : ساختمان اداری نارنجستان

کارفرما : آقای موسویان

محل اجرا : تهران، نارنجستان اول

سال :  بهار ۹۴

توضیحات : ساختمان نارنجستان بنایی با ۳ طبقه مسکونی و یک زیرزمین بود که با توجه به تغییر کاربری ساختمان به یک شرکت بازرگانی مورد بازسازی قرار گرفت. طراحی داخلی فضای مدیریت، فضاهای کارشناسی، و سالن غذاخوری کارکنان در زیرزمین هر کدام با توجه به وضع موجود ساختمان و با تأکید بر تنوع جداره ها به گونه‌ای صورت پذیرفت که با کمترین دخل و تصرف، بیشترین استفاده از پتانسیل ها و نقاط قوت ساختمان میسر شود.