پروژه ویلایی آرین

عنوان پروژه : پروژه ویلایی آرین

کارفرما : آقای جلالی

محل اجرا : کرج – باغ شهر آرین

سال :  ۱۳۹۳-۱۳۹۴

توضیحات : ایده اصلی پروژه بر اساس تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی شکل گرفته است. حجم پروژه ترکیبی ازدو مکعب افقی و عمودی می باشد که مکعب عمودی در دو طبقه به فضاهای خصوصی اختصاص دارد و مکعب افقی نیز شامل فضاهای عمومی در طبقه همکف و اتاق های مهمان و تراس اصلی با دید شمال و جنوب در طبقه اول می باشد. دو مکعب فوق توسط راهروهایی درطبقه همکف و اول به هم ارتباط دارند که فضایی نیمه شفاف و معلق را ایجاد می کند.