ویلای جاجرود

عنوان پروژه : ویلای جاجرود

کارفرما : شخصی

محل اجرا : جاجرود

سال : تابستان ۹۱

توضیحات : در طراحی این پروژه هدف ایجاد الگویی مبنی بر ادغام مرزها و بوجود آوردن فضاهایی انعطاف پذیر و پویا بوده است. با استفاده از طراحی سیال و خطوط منحنی، مصالح همگون با طبیعت، جداره های شفاف، و تراس بندی های متعدد ایدۀ کم رنگ کردن مرز درون و بیرون و ارتباط فضای داخل و خارج دنبال شده است.