مجموعه اقامتی سرزمین ایرانیان

عنوان پروژه : مجموعه اقامتی سرزمین ایرانیان

کارفرما : شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان (آیلند)

محل اجرا : پرند

سال : ۱۳۹۷

توضیحات : این مجموعه در فاز اول مشتمل بر چهل واحد سوئیت آپارتمان جهت اقامت گردشگران و مراجعین کل پروژه سرزمین ایرانیان است که با الهام پذیری از معماری بومی مناطق کویری پیرامون یک پلازای مرکزی و با مسیرهای دسترسی بصورت کوچه ها و ساباط هایی سرپوشیده طراحی شده است. در فاز دوم نیز یک هتل طبقاتی به همراه فضاهای همایش، سالن های کنفرانس و رستوران احداث خواهد شد.