مرکز تجارت ایران و ترکیه (آذرمال)

عنوان پروژه : مرکز تجارت ایران و ترکیه (آذرمال)

کارفرما : آقای دولخانی

محل اجرا : ماکو

سال : ۱۳۹۷

توضیحات : این مجموعه به دلیل قرارگیری در منطقه آزاد ماکو، یکی از بزرگترین مراکز تجاری ایران و ترکیه در منطقه را شکل خواهد داد. علاوه بر کاربری های تجاری، به منظور تأمین رفاه ساکنین بومی منطقه، فضاهای خدماتی و تفریحی نظیر رستوران و فودکورت، فضای بازی کودکان، و سالن سینما نیز در مجموعه پیش بینی شده‌اند. بعلاوه در طبقات فوقانی یک مجموعه اقامتی برای تقویت گردشگری منطقه آزاد تعریف شده است.